Sunday, November 13, 2011

Claroline (คลาโรไลน์) e-Learning


Claroline (คลาโรไลน์) เป็นระบบอีเลิร์นนิ่งอีกโปรแกรมหนึ่งที่กำลังพัฒนา และใช้อยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะในแถบประเทศทางยุโรป โดยได้ตั้งเป็นโครงการพัฒนาโปรแกรมขึ้นในปี 2000 หรือปี 2543 ที่มหาวิทยาลัยคาธอลิกของเมืองลูแวง Catholic University of Louvain ประเทศเบลเยียม โดยThomas De Praetere  โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิลูแวง Louvain Foundation นับตั้งแต่ ปี 2004 หรือ ปี 2547เป็นต้นมา ก็ได่มีผู้ร่วมพัฒนาส่วนของโปรแกรมหลัก(Core System Code)คือ CERDECAM ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยของ ECAM (Engineering higher school - Belgium) โดยปัจจุบันมีเว็บไซต์ศูนย์กลางการร่วมมือกันพัฒนาที่ Claroline.net สำหรับการพัฒนาเวอร์ชั่นภาษาไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไซต์เผยแพร่โครงการพัฒนานี้ Download ClarolineThai Edition > sourceforge.net

ระบบอีเลิร์นนิ่งของคลาโรไลน์ เป็นโปรแกรมระบบประเภทแจกจ่ายให้นำไปใช้ฟรี แบบเปิดเผยรหัสต้นฉบับ (Free Software or Open Source Code)ที่อนุญาตและสามารถนำไปพัฒนาเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขตลอดจนนำแจกจ่ายต่อได้ ภายใต้สิทธิ์อนุญาตแบบ GNU สำหรับการนำระบบของคลาโรไลน์ ในเมืองไทยเรานั้น ผมเห็นมีนำมาทดลองใช้ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยที่ยังไม่แปลเป็นภาษาไทย ต่อมาเริ่มมีการแปลและเป็นผู้แปลที่ได้รับเครดิตจากทีมของ Claroline ตามที่แจ้งไว้ในหน้าเครดิตของโปรแกรม อย่างเป็นทางการก็คือคุณ Sutas Jitchuen แต่ก็ยังแปลไปได้ไม่ครบนับแต่เวอร์ชัน 1.5 เป็นต้นมา พอดีผมมีโอกาสเข้าร่วมแปลระบบอีกโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งพัฒนาจากระบบหลักของระบบคลาโรไลน์เหมือนกัน คือ Dokeos จึงมาลองศึกษาต้นแบบของคลาโรไลน์ดูบ้างเห็นหายเงียบไปตั้งนาน ผมเริ่มทดลองใช้และแปล ปรับแต่งมานับตั้งแต่เวอร์ชัน 1.82 เป็นต้นมา เพราะฐานการแปลคำก็เหมือนกับ Dokeos และในเวอร์ชั่น 1.10.4 นี้ก็ได้ส่งคำแปลไปให้ทาง Claroline แล้วดังที่ได้ติดตั้งเป็นภาษาไทยให้เลือกใช้แล้วนี้ สำหรับคลาโรไลน์ไทย เวอร์ชั่นนี้ เป็นการปรับแต่ง ออกแบบกราฟิก แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม รูปลักษณ์หน้าตาและฟังชั่นอื่นๆเข้ามาให้ง่านต่อการใช้งา่นได้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับคนไทยและผู้เริ่มต้น พร้อมคำแปลที่เป็นปัจจุบัน

การพัฒนาครั้งนี้ผมใช้ทุนส่วนตัว เพื่อจดทะเบียนโดเมนสากลเพื่อการเผยแพร่และทดสอบการใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ และเพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมจริงในชื่อของ www.clarolinethai.info ,www.chandraonline.infoโดยการเช่า Host ในต่างประเทศคือที่ Hostgator ส่วน Host ภายในมหาวิทยาลัยนั้น เป็น Sub-Domain ของมหาวิทยาลัย

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...