Sunday, November 13, 2011

ภาพแสดงหน้าจอ ขั้นตอนการติดตั้งระบบคลาโรไลน์ อีเลิร์นนิ่ง ฉบับภาษาไทย เวอร์ชั่น 10.06

ภาพแสดงหน้าจอ ขั้นตอนการติดตั้งระบบคลาโรไลน์ อีเลิร์นนิ่ง ฉบับภาษาไทย เวอร์ชั่น 10.06

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการเรียกเข้าใช้ไฟล์ติดตั้งระบบใหม่ ดูจากภาพแล้วทำตามขั้นตอนครับNo comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...